Washi

All posts tagged Washi

Ang Kuwentong Ramdam ng Bawat Filipino: Ang Trahedya ni Sendong

Published Disyembre 18, 2011 by jptan2012

Minsan mayroon mga kuwentong hindi na kayang isulat ninoman….

Dahil ang larawan ay sapat na para iparamdam sayo ang sakit na pinagdadaanan ng mga taong pumapalibot sa kuwento…

Minsan, ayaw na natin kilanganin alamin ang puno’t dulo ng kuwento….ang karakter ng mga katauhan na bumubuo ng kuwento…dahil ang sakit ng larawan ay sapat na para maki-dalamhati tayo….

Ang trahedya ni Sendong….ay isang kuwentong ramdam ng bawat Filipino….

BABALA: Ang mga susunod na litrato ay medyo maselan….

Ang huling larawan na ito ang pinaka-iniyakan ko. Binuhay nito ang isang alaala na gusto ko nang kalimutan. Pero ibang panahon yun nangyari…ibang kuwento….

Alam kong hindi ko na kailangan hingin pa ang tulong niyo sa pagdarasal….kahit sinong makakita nito ay kusang magdarasal. Kung kaya natin…kahit konti lang…bukod sa dasal…magpadala tayo ng tulong.

%d bloggers like this: