Online Article

All posts tagged Online Article

Inspirasyon sa Pagpapapayat!

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

Alam kong mahirap magpapapayat! Hindi enough na gustuhin mo lang ito, dahil kung sapat na ang gustuhin mong pumayat siguro wala ng mataba sa mundo. But losing weight is a struggle. One will have to work hard for it. I consider my weight loss battle as climbing my Everest. Alam kong hindi sapat na isipin kong gusto. Alam kong hindi sapat na pagtrabahuan ko siya. I need to have lots of determination, discipline, and inspiration.

One way for me to draw inspiration is to read about people who have successful fight the bulge. I always draw more inspiration sa mga ‘normal’ na tao at hindi sa mga celebrity na sobrang yaman na may kakayahan kumuha ng sarili nilang chef para magluto ng special meal for them. A recent online article is one such kind of inspiration. If you want to get inspired in your fight against the bulge, I suggest for you to read this online article.

%d bloggers like this: