Imbakan

All posts for the month Enero, 2012

NAGTATANONG LANG…(5)

Published Enero 10, 2012 by jptan2012

Medyo mahabang tanong itong itatanong ko ngayon.

Pero nagtatanong lang ako, may karapatan ba ang isang media person na makialam sa organizers ng event kung paano ang set-up ng presscon? Sa tingin ko pwede mag suggest, pero para sigawan at bastusin ang mga organizers at mga doctor dahil hindi nasunod ang gusto ng isang taga-media…eh tama pa ba yun?

Asking this because of something I witnessed earlier.

We were invited to attend an event of DOH. May mahalagang i-a-announce daw ang health secretary.

Habang naghihintay sa funtion room ng isang hotel sa Tagaytay kung saan gaganapin ang presscon eh may biglang dumating na lalaki(A) at kinusap pa ang isa pang lalaki(B) na mukhang isa sa mga organizers. Ayon kay A maglagay daw ng lamesa para may magamit ang mga media. Ayon naman kay B maliit ang lugar at medyo masikip kung maglalagay pa ng lamesa. Dagdag pa ni B sinubukan nilang maghanap ng ibang function room pero wala na silang makuha at nahihiya raw siya na baka masikipan ang media pati na rin ang mga staff ni Sec. Enrique Ona.

Medyo nagpumilit si A, at inulit naman ni B tsaka ng kasama niyang doktor (Dr. P) na magagahol na sa oras tsaka mas magiging masikip. Pero bigla nalang may sumingit na matandang lalaki(C) na payat na may pagka effeminate. Mataray at medyo mataas na boses nitong sinabing dapat maglagay ng lamesa. Halatang nagulat si B, si Dr. P at ibang organizers. Kahit nga ako na nakikiusi lang eh medyo nagulat. Sabay sabi pa ni C-I’VE BEEN INDUSTRY FOR 20 YEARS, AND THE MEDIA NEEDS A TABLE. WITHOUT A TABLE IS LIKE ASKING A SURGEON TO DO SURGERY WITHOUT THE SURGICAL TOOLS-Take note ha, nakasigaw siya.

To the credit of B and Dr. P and the other organizers, hindi na nila pinatulan. Sabi nalang ni B na sige maglagay na ng lamesa kahit isa lang. Sabay sambat naman ni C na-NO! ALL ROWS SHOULD HAVE A TABLE!

Dito medyo napikon na siguro si Dr. P dahil sa kakasigaw ni C. Humarap si Dr. P kay B at mahinahon na sinabi (pero halatang may konting tension) na – SIGE B, OK NA MAGLAGAY NA TAYO.

Mayroon pa isang babaeng bata bata ang lumapit kay B at sinabing -SIGE MAGLAGAY NA TAYO.

Pero hindi pa na kuntento si C at sinabing-LET ME EXPLAIN. Pero pasigaw pa rin siya. Si B naman, who is obviously trying to ease the tension said in a very nice way while smiling. – THERE’S NO NEED TO EXPLAIN, WE UNDERSTAND. SORRY FOR THE HASSLE.

Pero kahit na obviously eh ‘nakikipagbati’ na kay C si B sumigaw pa rin si C na-NO! I WANT TO EXPLAIN!-ginawa niya ito ng pasigaw pa rin at may halong paghahampas sa upuan na nasa tabi niya.

Tumahimik na si B, si Dr. P naman eh lumabas na. Paliwanag ni C-PROTOCOL NA DAPAT LAGING MAY LAMESA KASI MAY MGA COMPUTER DAW ANG MEDIA KAILANGAN MAPATUNGAN.-pagkasabi niya nun, sabay walk out siya.

May lumapit na babae kay B at sinabing taga-DOH yata yun eh.

Naawa ako kay B at sa ibang organizers kasi nga feeling ko they were just thinking about the convenience of the media. Whether they’re right in their decision or not, it should be noted that pumayag naman na sila, parang hindi naman na kailangan na sigaw sigawan pa sila. Tsaka using the “20 years in the business” phrase is usually use, at least, in my perception, by unsuccessful, insecure people na hindi pinapakinggan.

Actually, paglabas ni C, sumabat ang isang media from one of the major braodsheet in the country at sinabing-HINDI NAMAN NA KAILANGAN NG TABLE, I DON’T UNDERSTAND WHY HE HAS TO INSIST ON IT.

When the presscon started, si C eh hindi pala taga DOH, media pala siya. He introduced himself as Ibarra Mateo a contributor of Vera Files and Yahoo! News. So media pala siya.

Doon ako napatanong. Kung taga DOH siya gaya ng unang inikala ng mga organizers eh maiiintindihan ko na baka ayaw niyang mahirapan ang media kaya he insisted on his set-up. Akala kasi nila B eh DOH media relations officer siya. Pero kung taga media pala siya, does he really have the right to have a say on the set-up? Maybe he can make suggestions but does he have the right to throw a tantrum shout at the organizers and use his ‘power’ as media to do this?

Parang abusado lang siya.

Tsaka gusto ko rin sana siyang tanungin. Parang wala akong nakikitang media na nasa presscon na may dalang laptop. In fact, kahit may space pa sa lamesa, a number of the media still opted to stay behind kung saan walang lamesa.

Besides, after the event nakita ko si B na lumapit kay C na by this time kilala ko na bilang si Ibarra Mateo. Nag sorry si B kay C, pero tinalikuran lang ito ni C.

Balita ko pa hinanap ni C ang superior ni B para magsumbong pa. Pero mali nga lang daw yun nalapitan niya kasi walang control yun nilapitan niya over the event.

Again, parang mali lang na gamitin ng isang taga-media ang pagka-media niya para manigaw at makialam sa event. Mag suggest ok pero sa ginawa ni C mukhang kailangan siya lang ang masunod.

Some people may need the media to bring out worthy information, but is it ok for some media people to abuse this power?

Nagtatanong lang…

If Mr. Ibarra Mateo gets to read this he has the power to use his gift and fluency in writing to write his defense. Pero for us who were there can’t help but feel sorry for B, Dr. P and other organizers because at that time there’s one media person, who ‘has been in the business for 20 years’, who abused his power and status as a media person. He may or may not have not done this intentionally. But whatever the case may be we got an glimpse of his personality and character.

Getting to Know the ‘Great Sage, Equal to Heaven’ Monkey God called Sun Wukong!

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

In my previous posts about Feng Shui – 2012 YEAR OF THE WATER DRAGON FENG SHUI FLYING STAR FORECAST, FENG SHUI-CHINESE ZODIAC FORECAST FOR 2012 YEAR OF THE WATER DRAGON PART 1 AND PART 2: and 2012 CHINESE NEW YEAR FENG SHUI RITUALS TO USHER IN THE YEAR OF THE WATER DRAGON – I made mention of the monkey god Sun Wukong as one of the most powerful wealth and protector deity and as the deity featured in the specially designed WEALTH AND MASTER PROTECTION PENDANT.

A lot of people are not familiar with the Taoist and Chinese Buddhist Monkey God called Sun Wukong and a lot of Westeners think that having a Monkey God is a preposterous idea. However, the truth is Sun Wukong or the Monkey God is one of the most wonderful and powerful Taoist immortal and Buddhist deity. However, Sun Wukong is also one of the most misunderstood Buddhist deity. A lot of people thought that Sun Wukong is merely a Taoist God or Immortal, but the truth is Sun Wukong embraced Buddhism and thus is also revered in Chinese Buddhism. I say Chinese Buddhism because I’m not sure whether he’s recognized in Tibetan Buddhism. But note that there’s also a Monkey God in Hinduism.

In the Taoist story of creation, Nuwa is the goddess who created the universe. It’s believed that she purposely left a blessed celestial rock that through the passage of time and exposure to different forces and energies became the Stone Monkey [Chinese Character:石猴  Pronunciation: Shí Hóu] .

The Monkey God being a creature out of a celestial rock is naturally intelligent. He banded with other groups of monkey. But has always been discontented about the way they live their life. One time in search for a bottomless source of water, they came across a strong waterfall. They believe that the true power of their future lies behind the curtain of water. However, no one dared to be the first person to enter the curtain of water (waterfall) for fear of the current and the unknown. Stone Monkey volunteered to his group but demanded that should he survived the crossing of the curtain water he should be honored as the king of the monkeys. All the monkeys agreed and Stone Monkey crossed the curtain water and found a cave behind the curtain water filled with fruits and flowers. He called this place the Mountain of Flowers and Fruits [Chinese Character: 花果山].

An artwork depicting the monkeys in out side the Mountain of Flowers and Fruits.

He called in his fellow monkeys, told them about this great place and encourage them to live there. He also reminded them of their agreement that he should survive the crossing he will be then honored as king. The other monkeys-young and old-honored this agreement. As the King of the Monkeys, the Stone Monkey gave himself the name: Handsome Monkey-King [Chinese Character:美猴王 Pronunciation: Měi Hóuwáng ].

However, the Handsome Monkey-King being naturally impatient got tired of his Mountain and Flowers and Fruits. He decided to that he wants to learn more about Taoist magics. He left his monkeys and the Mountain and flowers and Fruits to look for a ‘master’. After traveling for more than ten years and after passing several ‘exams’ a master adopted him, gave him the name Sun Wukong [Chinese Character: 孫悟空 Pronunciation:Sūn Wùkōng], and then train him with some magic and supernatural skills. He soon mastered the Transformation Magic and was also trained in Cloud Riding and he is also able to jump 54,000 kms. in a single flip. However, he played with his Transformation Magic and boasted his skills with the other students. When his master found out about this he was banished.

Sun Wukong then went back to the Mountain of Flowers and Fruits where he found out that his fellow monkeys were attacked and the younger monkeys were kidnapped by a monster. He then went to look for the said monster, freed and avenged his monkeys. He was greatly satisfied with his success but realized that he need a weapon worthy of his powers, for the monster that he attacked has scimatars.

In search for this weapon, he arrived at the lair of the Dragon Kings of the Ocean. The Dragon Kings kindly received him but Sun Wukong abused their kindness greatly inconvenienced them. He demanded for a weapon and for an outfit worthy of his power. After several choices he finally found the most powerful weapon in the Dragon Kings of the Ocean stockroom. The weapon is called the Magical Golden Hooped Rod which weighs 8.1 tons. Much to the surprised of the Dragon Kings was able to carry the weapon, something that hasn’t been done before. The Magical Golden Hooped Rod is really heavy, but once you’re able to carry it you are able to command it to change it size, does Sun Wukong command it to become as small as needle so that he can hide it behind his ears. As mentioned, not contented with just getting the weapon, he also demanded the Dragon Kings of the Ocean to give him magical clothes worthy of his power. They then gave him Golden Chain Mail ( Mail is a type of armor consisting of small metal rings linked together in a pattern to form a mesh), Phoenix-Feathered Cap, and Cloud-Walking Boots.

With his new found abilities, weapon and magical clothers, Sun Wukong decided that he wants to be truly immortal. He then went to hell and erased his name and that of his monkeys from the book of hell. This made him and his monkeys truly immortal.

When the Jade Emperor found out about this he called on Sun Wukong intending to punish him. However, upon the advice of the other Heavenly Beings the Jade Emperor decided to just give him a non-existing position in the Heavenly Kingdom. He was made caretaker of the Heavenly Horses. Where he got the title Keeper of the Heavenly Horses [Chinese Character: 弼馬溫 Pronunciation: Bìmǎwēn]. But Bimawen soon became bored again and challenged the Jade Emperor.

Angered, the Jade Emperor sent Heavenly Beings to subdue Bimawen. However, Bimawen’s power is so great that the Heavenly Beings that was sent to subdue him were no match to his skills, thus they are unable to subdue him. The other Earthly Immortals found out about his and they started addressing him as the ‘Great Sage, Equal of Heaven’ [Chinese Character: 齊天大聖 Pronunciation: Qítiān Dàshèng]. The Great Sage greatly enjoyed this title and immediately adopted it.

However, with the help of Sakyamuni Buddha, The Great Sage was subdued and imprisoned. However, he begged the Boddhisatva of Compassion (Goddess of Mercy) Kuan Yin to release him. Kuan Yin realizing The Great Sage’s power decided to have The Great Sage accompany the Tang Buddhist Monk Xuan Zang in his journey to the West to acquire some Buddhist scrolls. Nevertheless, Kuan Yin knows that The Great Sage with his  tremendous power will be hard to subdue. Thus Kuan Yin instructed Xuan Zang to trick The Great Sage into wearing s Heavenly Headband. Using some prayers the Heavenly Headband will cause pain to The Great Sage. Xuan Zang is to used this whenever The Great Sage becomes out of control.

The Great Sage became the protector and disciple of Xuan Zang. Thus earning him the name Pilgrim or Ascetic [Chinese Character: 行者 Pronunciation: Xíngzhě]. Xuan Zang did have to used the Heavenly Headband but he soon was humbled and subdued. Other than being the disciple of Xuan Zang, Pilgrim became the Xuan Zang’s main protector also. More than that he is also the wittiest disciple of Xuan Zang (there are 3 more disciples). He often acts as the strategist of Xuan Zang.

The story of the Monkey King or Monkey God which is depicted in the novel Journey to the West has been made into movies countless of times.

An artwork depicting Sun Wukong fighting a devil.

Another interpretation of the Monkey God or Monkey King.

Despite of the numerous challenges that they came across during their journey to the West, they were still able to finish the ‘order’. Because all of this Sakyamuni rewarded all of them giving Pilgrim the title of Victorious Fighting Buddha [Chinese Character: 鬥戰勝佛 Pronunciation: Dòu-zhànshèng-fó].

One of the extremely rare art work depicting The Great Sage, Equal of Heaven – Sun Wukong as a Buddha. The Victorious Fighting Buddha.

This story is greatly detailed in the novel of the fictionalized account of the legendary pilgrimage of the Tang Buddhist Monk Xuan Zang. It is unfortunate, that Westerners regard it as a fiction. However, to most Taoist and Buddhist believed that the story really happened in the Heavenly Realm.

I personally have a deep devotion to The Great Sage Sun Wukong. But that’s another story for another post.

In writing this I hope you’ll have a better understanding of who Sun Wukong is and why I decided to have Him as the main deity of my specially designed – WEALTH AND MASTER PROTECTION PENDANT. He is no ordinary Monkey God, he is ‘The Great Sage, Equal of Heaven’.

The Great Sage, Equal of Heaven – Sun Wukong is the main deity of the specially designed WEALTH AND MASTER PROTECTION PENDANT. This is because othe than being a powerful protector, the Monkey God is also the main strategist of the pilgrims who journeyed to the West. He often the one who thinks for the group.

At the back of the WEALTH AND MASTER PROTECTION are the Chinese character for ‘THE GREAT SAGE, EQUAL OF HEAVEN’ and the images of the Three Celestial Guardians (provides protection against the 3 Killings), Five Element Pagoda (provides protection from the Five Yellow Star or Flying Star #5) and the Ksitigarbha Fireball (provides protection against the Argumentative Star). I’m also thinking of looking for a jade supplier and a crafts man who can craft the WEALTH AND MASTER PROTECTION PENDANT on a Jade. Chinese people has a natural affinity towards jade and a lot of people have been looking for a JADE WEALTH AND MASTER PROTECTION PENDANT.

2012 Chinese New Year Feng Shui Rituals to Usher in the Year of the Water Dragon!

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

First, the title of this post is not entirely correct because when ushering in the Chinese New Year using Feng Shui, you eventually do Taoist and Buddhist rituals as well. You might be asking why Taoist and Buddhist rituals? That is because Chinese, without directly meaning to do it, has really mixed both religions. But that’s something I’ll discuss further on a another post.

For now, suffice to say, that a lot of us are greeting each other ‘Kung Hei Fat Choi’. You’ll hear this either from Filipinos or Filipino-Chinese. Most non-Chinese believes that this is actually Happy New Year in Chinese, but the truth is its – WISHING YOU PROSPERITY AND WEALTH!

Every year there are rituals done by Chinese to usher in the Chinese New Year. This is basically standard practice but may vary a little from time to time depending on the elements of the year. For example, this year the Water Dragon Four Pillars or Bazi chart is extremely lucking of the fire element, thus we need to add more fire into the ritual.

1. If you have had an extremely bad 2011 Year of the Metal Rabbit, it would be good to get an haircut 2 to 3 days before we usher in the Year of the Water Dragon w/c is the day of the Chinese New Year. For this year, we usher in the Chinese New Year on January 23. 2012.

2. It’s important that you a create an atmosphere of positive energy. You do this by doing a Spring Cleaning. Throw away all things that you don’t need. Don’t be attached to useless worldly things. Take note, that Spring Cleaning is not only done at home. Do this at home, office, stores, even your car.

3. A day before Chinese New Year, gather all your Feng Shui charms at home, clean them, and place them in front on your altar. If you don’t have an altar take them out for about an hour and expose them to sunlight.

4. On the 2nd day of Chinese New Year (January 24, 2012) gather all your Feng Shui charms that are in front of the altar and ‘re-energize’ them by tying a new, clean red ribbon around them. Then place the charm in the locations where they’re needed for the year of the Water Dragon. Please check the Flying Star of the Year.

The simple act of tying a clean red ribbon around your old but clean old Feng Shui charms re-energizes it. You need not buy new Feng Shui charms every year.

5. Make sure that all the lights in your house are turned on. Do this from the eve of Water Dragon to the day of the Chinese New Year. Basically, from Jan. 22, 2012 to Jan. 23, 2012. While this is done this year, for this year, it would be great if you can extend this to Jan. 24, 2012 noon time. This is because the four pillars / bazi / paht chee chart of the year shows that there is no fire and light represents fire. By keeping our lights on, we ensure that we usher in the element of fire.

6. Make sure all the door and windows of the house are open. Unless, it faces SouthEast. This is because the Flying Star #5 (aka 5 Yellow Star which brings extreme bad luck) and the Tai Sui (also spelled as Tai Suey) God of the year is in the SouthEast.

7. If possible, go to a Buddhist or Taoist temple and light an incense between 11pm (Jan. 22, 2012) and 1am (Jan. 23, 2012). If this is not possible, the next best time to go is between 7am and 9am of Jan. 23, 2012. However, if it’s not possible for you to go out, every member of your family should light three red incense on your altar. For Catholics, you can light a candle. Just make sure you don’t burn anything.

8. VERY IMPORTANT: ALL PEOPLE BORN UNDER THE SIGN OF THE DOG MUST STAY INSIDE THE HOUSE ON THE EVE OF CHINESE NEW YEAR. BUT PLEASE DO GO TO A TEMPLE OR A CHURCH BETWEEN 7AM AND 9AM THE FOLLOWING DAY.

9. On Jan. 22, 2012 prepare the following:

Get 1 liter of water, put it on a basin or jar and put three different flowers in it. Make sure that the flower has no thorns. Put the jar or basin in front of your altar. If you don’t have an altar please put it on Northeast corner of your house. Sprinkle your house with this flower essence water between 7am and 9am of Jan. 23, 2012.

Get a tikoy, three pieces each of nine different fruits, onion leaks with roots (if possible), Chinese Cabbage or Pechay with roots (if possible), 1 RED bowl of rice grains, 1 RED bowl of salt, 1 Red bowl of sugar, 1 RED bowl of cooking oil, three bottles of beer or three shot glasses of liquor, 3 whole garlic with roots (if possible), 28 pieces of sweet candy (please make sure its not mentholated or has mint or eucalyptus flavor). Put these items on your dining table and leave it there for three days.

10. On Jan. 23, 2012 the whole family should all try to wear red and enjoy a meal together before 9am.

11. Please also try to light a candle on the eve of the Chinese New Year. This is again to make sure that you simulate the fire element which is totally missing from the Bazi Chart of the 2012 Year of the Water Dragon.

Lighting candles will simulate the fire element which is totally missing from the 2012 Year of the Water Dragon Four Pillars chart.

12. The eldest or the head of the house should give out Ang Pao or Red Envelopes with money to all the people in the house. It need not be a big amount.

13.  On the fifth day of the Chinese New Year, it will be great if you can offer incense and fruits to a deity and ask for wealth blessing. Because this is the first wealth day of the year. It will also be good to invite a new wealth deity this into the house. Some of the Wealth Deities are Tua Peh Kong, Kuan Kong (also spelled as Guan Gong), Sun Wukong (Monkey God), Dzambhala (also spelled as Jambhala), or Maitreya Buddha (better known as the Happy Fat Buddha).

Tua Peh Kong also called Tua Peh Kong is a famous Taoist Wealth God.

Guan Gong or Kuan Kong is both wealth and protector god. He is both honored and worshipped in Taoism and Chinese Buddhism. In choosing an image of Guan Gong its very important that you look at the face. The 'fiercer' the face the better.

Sun Wukong (aka Monkey God or Great Sage, Equal to Heaven) is also a weath and protector god or deity. He is both reverred in Taoism and Buddhism. One of my future post is about how he started as a Taoist Immortal and then converted to Buddhism.

There are several different forms or manifestations of Dzambhala (also spelled as Jambala or Dzambala). Dzambala is a Buddhism Wealth God. The one in the picture is the most common or most famous manifestation of Dzambhala which is the Yellow Dzambhala.

The Happy Fat Buddha is in reality called the Maitreya Buddha (also known as the Future Buddha). He is a great symbol of a wealth. In choosing a Maitreya Buddha please take note that he should really look well fed and happy.

14. On the ninth day of the Chinese New Year, we celebrate the Jade Emperor’s Day (more about the Jade Emperor on future posts). Chinese Buddhist or Taoist people should go to the temple and light some incense and offer fruits. Rooster and Rabbit born people whose Feng Shui forecasts for this year is not very positive should go to the temple and asks for the Jade Emperor’s blessings and protection. For Catholics, you can go to church and pray to an image of Christ the King.

15. The fifteenth day of the Chinese New Year is also termed as Chap Goh Meh. A lot of Taoist priest will be doing their Tai Sui Blessing on this day. It will also be nice to donate blood on this day to help clean out your negative or bad karma. People born under the sign of the Dog and Dragon will also greatly benefit if you donate blood or attend a Tai Sui blessing.

Inspirasyon sa Pagpapapayat!

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

Alam kong mahirap magpapapayat! Hindi enough na gustuhin mo lang ito, dahil kung sapat na ang gustuhin mong pumayat siguro wala ng mataba sa mundo. But losing weight is a struggle. One will have to work hard for it. I consider my weight loss battle as climbing my Everest. Alam kong hindi sapat na isipin kong gusto. Alam kong hindi sapat na pagtrabahuan ko siya. I need to have lots of determination, discipline, and inspiration.

One way for me to draw inspiration is to read about people who have successful fight the bulge. I always draw more inspiration sa mga ‘normal’ na tao at hindi sa mga celebrity na sobrang yaman na may kakayahan kumuha ng sarili nilang chef para magluto ng special meal for them. A recent online article is one such kind of inspiration. If you want to get inspired in your fight against the bulge, I suggest for you to read this online article.

Mga Simtomas ng Sakit ng Bata na Hindi Pwedeng Baliwalain.

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

Here’s another Yahoo! article that I think may be helpful to all parents and/or adults who take care of kids. Bilang isang tao who works closely with a pharmaceutical company, madami na akong nabalitaan o narinig na kuwento na mga batang napahamak dahil sa maling akala ng magulang o sa ‘pagbabaliwala’ ng magulang sa sintomas ng anak.

If you are parent and/or an adult who takes care of a child. Please do read the article.

Sudan Massacre!

Published Enero 7, 2012 by jptan2012

Kakabasa ko lang ng isang napakalungkot na Yahoo! article. It talks about the Sudan massacre where about 3.141 people were killed, not to mention, several more are still missing.At gaya ng karamihan ng karahasan, mga bata at babae ang pinaka-maraming na biktima.

At this time and age, its really hard to comprehend why so much ‘barbaric’ violence still happens, pero siguro ang mga ganitong totoong kuwento ay gumigising lang sa atin upang lagi nating matandaan na ang peace ay pinaghihirapan. We work for it. We always need to vigilant about our own actions and make sure that peace reigns.

Please do read more about it in Yahoo! and remember to say a little prayer for them, but more than that, in our own way let’s strive to make peace reign.

%d bloggers like this: